Kontakt

DIMA Sp. z o.o.

ul. Hierowskiego 2
40-750 Katowice
Polska

Dane firmy:
NIP 627-27-33-027
REGON 243012546
Spółka  jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000433995 
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 100.000,00 złotych

Biuro:
Koordynator  Biura
mobile +48 887 887 061
mail: biuro@dimaposadzki.pl

Dział Handlowy:
Project Manager
mobile +48 691 777 774
mail: katarzyna.grzemska@dimaposadzki.pl